Kontakt

gvehundungdom@hotmail.com
All kontakt ämnad till styrelsen bör ske via mejlen i första hand. Där är det mindre risk för att det blir obesvarat.

Vi finns i BHK Malmens klubbstuga, telefon 0970 -153 70.
Bankgironummer: 58 08-97 80. Swishnummer: 123 155 37 83. Märk alltid betalningar med namn och vad du betalar till.

Ordförande: Linda Smedman nås via 073 – 844 56 13 eller lindoulainen@hotmail.com
Webmaster: Evelina Hermansen nås via bumpis-nelly@hotmail.com

Annonser